ALPİN ARDA BAĞCIK
Ritalin, 2017

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 175 x 175 cm

1. Fotoğraf Kredisi/Photo Credit : Kayhan Kaygusuz

2. Fotoğraf Kredisi/Photo Credit: Orhan Cem Çetin

Sanatçı ve Zilberman Gallery izniyle / Courtesy of the artist and Zilberman Gallery

 

TR

“Ritalin” adlı eserde medya, iktidar ve tahakküm pratiği ekseninde çarpıtma haberlerle nasıl bir algı yaratıldığını bir görüntü üzerinden tuvale aktarılıyor. Petrole bulanmış karabatak fotoğrafı, 1990’lı yıllarda Körfez Savaşı sırasında dolaşıma sokulmuştu. Saddam Hüseyin’in körfez kıyılarındaki petrol tesislerini havaya uçurup “bir daha temizlenemeyecek düzeyde doğayı kirlettiği” yalan haberi, 90’lı yıllarda kamuoyunun algısını dönüştürmede etkili bir rol oynamıştı. Fakat söz konusu petrole bulanmış karabatak görüntüsünün Alaska’da bir tanker kazası sonucu ortaya çıktığını artık herkes biliyor. Bu imaj, Hitler’in propaganda bakanı Goebbels’in, “Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanırlar,” sözünü onaylar nitelikte. Ayrıca propagandanın işlevsel ve yaşamsal hale gelme sürecini vurgulaması açısından da çok iyi bir örnek

Alpin Arda Bağcık, çalışmalarında bilgi üretiminin gerçekliğini, özellikle de medyada dolaşan görseller ve bu görsellerin uzantısı olan mitleri ve komplo teorilerini sorgular. Medyanın uyuşturucu etkisinin altını çizmek adına; post hakikat, otorite kavramları gibi yeni dünya de ngelerine odaklanır. Zamanla anlamlarını yitiren ifade ve imgelerin toplumu pasifize ve manipüle edişini çalışmalarında karakalem ve tuval üzerine yağlı boya tekniği kullanarak vurgular. Tanıdık figürleri, dünya liderlerini veya tarihte iz bırakmış kişi ve dönüm noktalarını gerçek veya gerçek dışı hikayelerle harmanlayarak çalışmalarına dahil eder. Alpin Arda Bağcık (1988, İzmir, Türkiye), 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Kişisel sergi ve sunumları arasında Apocryphon, (Zilberman, İstanbul, Türkiye, 2019) Apocrypha (Zilberman, Berlin, Almanya, 2019), Kırmızı Reçete (Zilberman, İstanbul, Türkiye, 2017), Ambivalans (Zilberman, İstanbul, Türkiye, 2015) bulunmaktadır. Aralarında Recurrence 2 (küratör: Lotte Laub, Zilberman, Berlin, Almanya, 2021), 6 Sanatçı Öncülünü Arıyor (küratör: Hasan Bülent Kahraman, Akbank Sanat, İstanbul, Türkiye, 2020), Kilidi Aç (Zilberman, İstanbul, Türkiye, 2020), Vuslat: Erol Tabanca Koleksiyonu’ndan Bir Seçki (küratör: Haldun Dostoğlu, OMM-Odunpazarı Modern Müze, Eskişehir, Türkiye, 2019), Genç Yeni Farklı-10: Devam Etmek Gerek (küratör: Burçak Bingöl, Zilberman, İstanbul, Türkiye 2019), Motherland in Art (MOCAK, Krakow, Polonya, 2018), Darağaç III (İzmir, Türkiye, 2018), Uzak Hafıza (küratör: Yaren Akbal, Abud Efendi Konağı, İstanbul, Türkiye, 2018), Rotary Sanat Yarışması (Proje 4L, İstanbul, Türkiye, 2015), Sınırlar Yörüngeler 13 (Siemens Sanat, İstanbul, Türkiye, 2013), Violence(?) (küratör: Maria Marangou, Çağdaş Sanat Müzesi, Rethymnon, Girit, Yunanistan, 2013) ve Genç Yeni Farklı-3 (Zilberman, İstanbul, Türkiye, 2012)’nin de bulunduğu karma sergilerde çalışmaları sergilenmiştir. Bağcık’ın MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow (Krakov, Polonya), 21c Museum Hotels (Kentucky, ABD), OMM - Odunpazarı Modern Müze (Eskişehir, Türkiye), Salsali Museum (Dubai, BAE) ve PAPKO Sanat Koleksiyonu (İstanbul, Türkiye) gibi birçok kamusal ve özel koleksiyonda çalışmaları bulunmaktadır.

EN

In "Ritalin" we see how perception is manipulated through distorted news along an axis of power and domination. The image of an oil-soaked cormorant circulated widely during the Gulf War in the 1990s. The false news of Saddam Hussein blowing up the oil facilities on the Gulf coast so that “nature would be polluted to a level that it could never be cleaned again” played a vital role in transforming the public opinion. Now it is widely known that the photo of the oil-soaked bird came from a tanker accident in Alaska. This image corresponds with the infamous quote by Goebbels, Hitler’s minister of propoganda: “A lie, repeated a thousand times, becomes the truth.”It also is an example of the processes of how propaganda functions and gains a life of its own

Alpin Arda Bağcık questions the reality of knowledge production, especially the images circulating in the media and the myths and conspiracy theories that are extensions of these images. In order to underline the anesthetic effect of the media, he focuses on new world balances such as post-truth and authority concepts. He emphasizes the pacification and manipulation of society by expressions and images that lose their meaning over time, using pencil drawing and oil on canvas techniques in his works. It incorporates familiar figures, world leaders, people who have left their mark in history and turning points in their work by blending them with real or unrealistic stories.

Alpin Arda Bağcık (1988, İzmir, Turkey) graduated from the Painting Department at Dokuz Eylül University in 2007. He currently lives and works in Istanbul. His solo exhibitions and presentations include: Apocryphon, (Zilberman, Istanbul, Turkey, 2019) Apocrypha (Zilberman, Berlin, Germany, 2019), Red Prescription (Zilberman, Istanbul, Turkey, 2017) and Ambivalence (Zilberman, Istanbul, Turkey, 2015). He has participated in various group exhibitions including: Aralarında Recurrence 2 (küratör: Lotte Laub, Zilberman, Berlin, Almanya, 2021), 6 Sanatçı Öncülünü Arıyor (curator: Hasan Bülent Kahraman, Akbank Sanat, Istanbul, Turkey, 2020), Unlock (Zilberman, Istanbul, Turkey, 2020), The Union: A Selection from the Erol Tabanca Collection, curator: Haldun Dostoğlu, OMM-Odunpazarı Modern Museum, Eskişehir, Turkey, 2019), Young Fresh Different 10: One Must Continue (curator: Burçak Bingöl, Zilberman, Istanbul, Turkey, 2019), Motherland in Art (MOCAK, Krakow, Poland, 2018), Darağaç III (Izmir, Turkey, 2018), Remote Memory (curator: Yaren Akbal, Abud Efendi Konağı, Istanbul, Turkey, 2018), Rotary Art Competition (Proje 4L, Istanbul, Turkey 2015), Borders and Orbits (Siemens Sanat, Istanbul, 2013), Violence (Contemporary Art Museum, Rethymnon, Crete, Greece, 2013), and Young Fresh Different-3 (Zilberman, Istanbul, 2012). His works are part of public and private collections, a.o., MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow (Krakow, Poland), 21c Museum Hotels (Kentucky, The USA), OMM – Odunpazarı Modern