BEKİR DİNDAR
Kanalist, 2021

Fineart Fotoğraf Baskısı / Fineart Photo Printing, Kahverengi Derinlikli Ahşap Çerçeve / Brown Depth Wooden Frame, 48x60 cm (4 adet / 4 pieces), 32x40 cm (1 adet / 1 piece) 

Fotoğraf: Orhan Cem Çetin

TR

 ‘Burjuva’ yasaları; toplumun faydasını, suyu veya toprağı kullanmaya ‘doğal’ hakkı olan yerlileri değil, bireysel çıkarları korur. Sağduyu ve genel yararı gözetmesi gereken hakim güç, liberal burjuvazinin elinde insanoğlunun vahşi mülkiyet arzusuna hizmet eder ve bu süreç asıl çatışmanın sorumlusudur. Kanal İstanbulun gerçekleşme ihtimali bile, bir çok doğal kaynağın mülkiyetinin ve intifa sürecinin belirlenmesi evresinde kuşkulu bir rol üstlenmektedir. “Belirsizlik” sürecin ana temasıdır.

 

Biyografi

İstanbul doğumlu Bekir Dindar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf bölümününde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Kolektif ve kişisel hafızaya odaklanarak, kent ve kentsel mekanla ilgili gözlemlere dayanarak sosyal, politik ve ekolojik konuları ima eden çalışmalar üreten sanatçı, hikaye anlatımıyla birlikte görüntüler üreterek yaşadığı döneme tanıklık ediyor. Üretilen tüm görüntülerden sorumluluk taşıdığını ifade eden Bekir Dindar, çalışmalarında sadece tanıklık etmekle yetinmiyor, aynı zamanda onları içselleştirip, fotoğraf yoluyla bir hikaye ya da mücadeleye dahil olmaya çalışıyor. Yurtiçinde ve dışında bir çok fotoğraf festivaline katılan sanatçının seçilmiş sergileri, ödülleri ve ürettiği fotoğraf kitapları vardır. Bir çok yayında işleri yer almış ve kurucu ekibinde de yer aldığı Demo Lab. Fotoğraf Kolektifi ile 4 yıldır sergiler ve projeler yürütmeye devam ediyor.

 

EN

‘Bourgeois’ laws protect self interests, not social benefit or natives who have incontestable right to use water and land. The dominant power, which should look after common sense and the general interest, serves the wild desire of human beings for property in the hands of the liberal bourgeoisie, and this process is responsible for the actual conflict. Even the possibility of the realization of Kanal Istanbul assumes a dubious role in determining the ownership of many natural resources and the usufruct process. “Uncertainty” is the main theme of the process.

 

Biography

Born in Istanbul, Bekir Dindar continues his master's degree at Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Photography. Focusing on collective and personal memory, the artist produces works that imply social, political and ecological issues based on observations about the city and urban space. Expressing that he is responsible for all the images produced, Bekir Dindar is not content with only witnessing in his works, but also internalizes them and tries to be involved in a story or struggle through photography. The artist participated in many photography festivals at home and abroad, he has got selected exhibitions, awards and photography books he produced. His works have appeared in many publications and he continues to carry out exhibitions and projects for 4 years with the Demo Lab Photography Collective, of which he is a founding team.