ELMAS DENİZ
Para Yoksa Su Yok / No Money No Water, 2014

Duvar yazısı, folyo harfler / Wall writing, folio letters
Değişken boyutlarda / Variable dimensions,  2014, Ed. 2/3 + 1 A.P.

Sanatçı ve Zilberman Gallery izniyle / Courtesy of the artist and Zilberman Gallery

 

TR

Para Yoksa Su Yok, 2014, sanatçının el yazısıyla yapılmış folyo harflerden oluşan bir duvar resmidir. Bu eser, özellikle temiz musluk suyuna erişimin olmadığı bölgelerden etkilenen temel yaşam kaynaklarının ticarileştirilmesini inceler. Sanatçı suyun bir zamanlar mevcuttu ve bedavaydı ama şimdi yoğun bir şekilde ticarileştirildiğine işaret eder. Parası olmayan kişinin özellikle kentsel bir ortamda temiz suya ulaşamadığını görünür kılar.

 

Biyografi

Elmas Deniz, kavramsal odaklı çalışan bir sanatçıdır. Çalışmaları ekonomi ve doğa arasındaki kesişimleri ve bu ikisinin iç içe geçtiği noktaları araştırır. Doğanın kapitalizm eliyle uğradığı tahribat, bunu algılayış biçimlerimiz ve bu konulardan hiç de uzak olmayan tüketim kültürü, Deniz’in sanatsal pratiğinde yer alan başlıca kavramlardır. Ekonomik sistemin algımızı belli belirsiz bir manipülasyon üzerinden nasıl sürekli olarak yeniden şekillendirdiğini sorgular, değerin dağılımındaki yanıltıcılığa ışık tutar. Deniz, insan-doğa ilişkisine, tarih boyunca doğa fikrine ve ekolojik kaygılara da odaklanır. Çalışmalarında sistemdeki hataları eleştirel bir şekilde görünür kılar ve hatta bazen olası seçenekler önerir. Form ve içerik arasındaki oyun, formu işlediği kavrama uyarlama girişimi, sanatçının seçimlerinde belirleyici olur; böylelikle sanatçı enstalasyon, heykel, video, desen ve yazı gibi farklı mecralara başvurur. 

Elmas Deniz (1981, Bergama, Türkiye) İstanbul, Türkiye’de yaşamakta ve çalışmaktadır. Kişisel sergileri arasında, Suyun Üç Rengi (Zilberman, İstanbul, Türkiye, 2019), Doğa ile Bütünleşmek (Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, İstanbul, Türkiye, 2019), Yazsız Yıl (PİLOT, İstanbul, Türkiye, 2018), Siyah Panteri Görebilmek (PİLOT, İstanbul, Türkiye, 2014), Universal Minimum Wage Commission (SVILOVA, Göthenburg, İsveç, 2014) ve Elmas (Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye, 2012); katıldığı karma sergiler arasında ise: 16. İstanbul Bienali: Yedinci Kıta (İstanbul, Türkiye, 2019), Kelimeler Pek Gereksiz (Arter, İstanbul, Türkiye, 2019), Nature in Art (MOCAK, Krakow, Polonya, 2019), Ben Bir Gözüm, Mekanik Bir Göz (Zilberman, İstanbul, Türkiye, 2019), Re/Evolution (Colomboscope, Kolombo, Sri Lanka, 2017), VIDEO FOREVER (Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, Fransa, 2016), YOK OLMADAN (İstanbul Modern, İstanbul, Türkiye, 2016), 14. İstanbul Bienali: TUZLU SU - Düşünce Biçimleri Üzerine (İstanbul, Türkiye, 2015), WE ARE HERE BeCAUSE YOU WERE/ARE (t)HERE (studio das weisse haus, Viyana, Avusturya, 2014), Unrest of Form (SECESSION/Museumsquartier, Viyana, Avusturya, 2013) bulunmaktadır. Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat Koleksiyon’u başta olmak üzere sanatçının birçok özel ve kamusal koleksiyonda işleri bulunmaktadır.

 

EN

No Money No Water, 2014 is a wall painting of folio letters in artist's handwriting. The work looks into the commercialization of the basic sources of life, especially influenced by the regions where there’s no access to clean tap water. Water was once available and free yet now it is heavily commercialized. If one lacks the money, they cannot reach to clean water, especially in an urban environment.

 

Biography

Elmas Deniz is a concept-driven visual artist. Her works investigate the intersections and points of entanglement between economics and nature. The capitalism-led deterioration of nature, and our perception of it, as well as the related consumerist culture, are the central concepts in Deniz’s practice. She questions how the economic system continuously reshapes our perception through subtle but consistent manipulations. She sheds light on the illusional distribution of value. Deniz, further focuses on the human-nature relationship, the idea of nature throughout history and ecological concerns. Her works critically expose the faults of the system and occasionally propose alternative possibilities. Form-content interplay, the attempts to adapt the form to the concept, defines her choices. She hence consults a wide range of media, including installation, sculpture, video, drawing, and writings.

Elmas Deniz (1981, Bergama, Turkey) lives and works in Istanbul, Turkey. Her most recent solo exhibitions include: Three Hues of Water (Zilberman, Istanbul, Turkey, 2019), Integration with Nature (Açıkekran New Media Art Gallery, Istanbul, Turkey, 2019), A Year Without a Summer (PİLOT, Istanbul, Turkey, 2018), Seeing the Black Panther (PİLOT, Istanbul, Turkey, 2014), Universal Minimum Wage Commission (SVILOVA, Gothenburg, Sweden, 2014) and Elmas (Maçka Art Gallery, Istanbul, Turkey, 2012). Her selected group exhibitions include: 16th Istanbul Biennial: The Seventh Continent (Istanbul, Turkey, 2019), Words Are Very Unnecessary (Arter, Istanbul, Turkey, 2019), Nature in Art (MOCAK, Krakow, Poland, 2019), I'm an Eye, A Mechanical Eye (Zilberman, Istanbul, Turkey, 2019), Re/Evolution (Colomboscope, Sri Lanka, 2017), VIDEO FOREVER (Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, France, 2016), TILL IT'S GONE (Istanbul Museum of Modern Art, Istanbul, Turkey, 2016), 14th Istanbul Biennial: SALTWATER - A Theory of Thought Forms (Istanbul, Turkey, 2015), WE ARE HERE BeCAUSE YOU WERE/ARE (t)HERE (studio das weisse haus, Vienna, Austria, 2014), Unrest of Form (SECESSION/Museumsquartier, Vienna, Austria, 2013). Deniz’s works are part of several public and private collections including Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection.