GÜLHATUN YILDIRIM
Üçleme: Su, Toprak, Hava / The Trilogy: Water, Earth, Air, 2020    

Performans kitabı/ Performance book, 133 sayfa/ 133 pages, 100 edisyon/ edition

Sınırlı sayıda basılan, eser niteliğindeki 100 edisyonlu kitap sanatçı tarafından numaralandırılmış ve imzalanmıştır. 

Flipbook

10 x 5,5 cm / Loaf pan of  11x26 cm (9x5 inches)

133 sayfa / 133 pages

İç Kağıtlar: Mat kuşe / Inner Papers: Matte coated

Kapak Kağıdı: Mat selefon / Cover Paper: Matte cellophane

Amerikan Cilt / American Skin

Fotoğraf Kredisi: Orhan Cem Çetin

TR

Gülhatun Yıldırım’ın Üçleme: Su, Toprak, Hava adlı ilk performans kitabı Performistanbul işbirliğiyle ve Paper Street Co. destekleriyle 2020 yılında yayımlandı. Geçmiş performanslarından izler taşıyan, Üçleme: Su, Toprak, Hava isimli performans kitabında doğaya odaklanan sanatçı, performansını flipbook formatına evrilterek, izleyicinin dokunuşuyla canlanan bir kitaba dönüştürüyor.

Sınırlı sayıda basılan, eser niteliğindeki 100 edisyonlu kitap sanatçı tarafından numaralandırılmış ve imzalanmıştır. 

 

Biyografi

“Gülhatun Yıldırım’ın, (d.1991 - İstanbul) işleri insanın imkânsız arzusuyla ilgilenir. Bir yanda var olmanın sancısı ve ilk kaynağa geri dönüş arzusu kendini gösterirken diğer yanda yok olma korkusu, hiç olma dehşeti belirir. Bu iki güçlü duygulanımın ortasında salınan sanatçı çalışmalarını bu gerilimden üretir.” 

Sanat pratiğinde performans sanatını benimseyen Gülhatun Yıldırım çalışmalarında; kök, öz, aidiyet, yaşam, ölüm, doğa ve bunların etrafında şekillenen her türlü konuyla ilişkilidir. Gülhatun Yıldırım uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul tarafından temsil edilmektedir.

Başlıca performansları arasında Untitled, Mis(s)placed Women? Istanbul atölyesi kapsamında, sanatçı Tanja Ostojić eşliğinde, Performistanbul ile, Teşvikiye Cami, İstanbul (2021), Yuvarlanma (geçici başlık), devam eden kamusal alan performans projesi, Seğmenler Parkı - Ankara, Maçka Parkı - İstanbul, Ordu, Belgrad Ormanı - İstanbul (2019 - ), Senin Yarın Su, Kemiklerin Üstüne Şarkılar – Disiplinlerarası Temas Sergisi kapsamında, Eksi 1, İstanbul (2020 - tekrar gerçekleştirme) ve Artnivo Project Space, İstanbul (2016), Submerge, Dissenting Bodies-Marketing Time, Co-creation Live Factory, Venice International Performance Art Week, Venedik (2020), Yıkımın Büyüsü, Performans Odası: Üst Üste, Küratör: Performistanbul, Elgiz Müzesi, İstanbul, (2019), Kaynak (II), Performistanbul ile, Darağaç IV: Lüzum Sergisi, Darağaç İzmir, (2019), Döngü, Happening Now Sergisi Artweeks@Akaretler’in 3. Edisyonu kapsamında, Küratör: Özge İnal, Performistanbul ile, Artnivo, İstanbul, (2019), Oda, Küratör: Performistanbul, Performistanbul ile, İklim Sanat Project, Ankara, (2019 - ), İçeride, İhtiyaç: Sen 672 saat Canlı Süreç, Küratör: Simge Burhanoğlu, Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı, İstanbul. (2018), Su, Küratör: Simge Burhanoğlu, Performistanbul ile, Zai, Bodrum (2018 - tekrar gerçekleştirme) ve Pi Artworks, İstanbul (2016), I am the Thorn, Razzmatazz Vol.4, Küratör ve düzenleyen Panicattack Duo (Naz Balkaya, Emilia Demetriou) ve Dagmar Glausnitzer-Smith, Performistanbul ile Asylum, Caroline Garden’s Chapel, Londra (2017), Salt (grup), Peter Toy, Maumau Galeri, İstanbul (2015), How do you feel?, International Performance Art Association Venice, Venedik (2016), Unconnected, ODTÜ Ormanı, Ankara (2015).

Sanatçının performans kalıntılarının yer aldığı sergiler arasında; Senin Yarın Su performans videosu ve yerleştirmesi, Hafızanın Dönüşümü sergisi Senkron “Eş Zamanlı Video Sergileri” kapsamında, Küratör: Performistanbul, PCSAA, İstanbul (2021), Su performansının kalıntıları, Kristal Şato Sergisi, Küratör: Can Akgümüş, Performistanbul ile, Müze Evliyagil, Ankara (2020), Su performansının kalıntıları, Boşluk ve Kaide Sergisi, Küratör: Dilek Winchester, Depo, İstanbul (2019), Senin Yarın Su performansının kalıntıları, Bu Bir Performans Değildir Sergisi, Küratör: Simge Burhanoğlu, Performistanbul ile, Daire Sanat Galeri, İstanbul (2018).

Sanatçının Üçleme: Su, Toprak, Hava adlı flipbook formatındaki ilk performans kitabı Performistanbul iş birliğiyle 2020 yılında yayımlandı.

 

EN

 

Gülhatun Yıldırım's Trilogy: Water, Earth, Air Her first performance book, Performistanbul, in collaboration with Paper Street Co. Published in 2020 with their support. Carrying traces of past performances, Trilogy: Water, Earth, Air The artist, who focuses on nature in his performance book titled “Nature”, transforms his performance into a flipbook format and turns it into a book that comes alive with the touch of the audience.

The 100-edited book, which is a work in a limited number, has been numbered and signed by the artist.

 

 

Biography

"Gülhatun Yıldırım, (b, 1991 - İstanbul) focuses on the insatiable desire of human nature. On one hand, the pain of existence and the aspiration to come back to the source reveals itself, on the other hand the fear of annihilation and the terror of nothingness emerges. Oscillating between those two powerful sensations, the artist produces her works through the very tension."

Embracing performance art in her artistic practice, in her works, Gülhatun Yıldırım focuses on the concepts of root, essence, belonging, life, death, nature and all kinds of issues shaped around them. Gülhatun Yıldırım is represented by international performance art platform Performistanbul.

Among her notable performances there are: Untitled, as part of Mis(s)placed Women? Istanbul Workshop with Tanja Ostojić,  with Performistanbul, Teşvikiye Mosque, Istanbul 2021), Rolling (temporary title), On-going public space performance project, Seğmenler Park - Ankara, Maçka Park - Istanbul, Ordu, Belgrad Forest - Istanbul (2019 -), You Are Half Water, with Performistanbul, as part of Songs on Bones - Interdisciplinary Contact Exhibition, Eksi 1, Istanbul (2020 - re-performing) and Artnivo Project Space, Istanbul (2016), Submerge, Dissenting Bodies-Marketing Time, Co-creation Live Factory, International Performance Art Week, Venice (2020), Spell of Destruction, Superimposed Performance Room, Curator: Performistanbul, Elgiz Museum, Istanbul, (2019), Source (II), with Performistanbul, Darağaç IV: Necessity Exhibition, Darağaç Izmir, (2019), Cycle, Happening Now Exhibition held by Artnivo for the third edition of Artweeks@Akaretler, Curator: Özge İnal, with Performistanbul, Artnivo, Istanbul, (2019), Room, Curator: Performistanbul, İklim Sanat Project, Ankara, (2019 - ), Inside, Needed: You 672 hours live process, Curator: Simge Burhanoğlu, Performistanbul Live Art Research Space, Istanbul. (2018), Water, Curator: Simge Burhanoğlu, with Performistanbul, Zai, Bodrum (2018 - re-performing) and Pi Artworks, Istanbul (2016) I am the Thorn, Razzmatazz Vol.4, Curated and Directed by Panicattack Duo (Naz Balkaya, Emilia Demetriou) and Dagmar Glausnitzer-Smith, with Performistanbul, Asylum, Caroline Garden’s Chapel, London (2017), Salt (group), Peter Toy, Maumau Gallery, Istanbul (2015), How do you feel?, International Performance Art Association Venice, Venice (2016), Unconnected, ODTÜ Ormanı, Ankara (2015).

Among the exhibitions where the artist's performance remainings were displayed; performance documentation and installation of You Are Half Water, Memory Conversion exhibition as part of Senkron “Synchronized Video Exhibitions”, Curator: Performistanbul, PCSAA, Istanbul (2021), performance remainings of Water , Crystal Chateau Exhibition, Curator: Can Akgümüş, with Performistanbul, Evliyagil Museum, Ankara (2020), performance remainings of Water, Attending the Void Exhibition, Curator: Dilek Winchester, Depo, Istanbul (2019), performance remainings of You are Half Water, This is Not A Performance Exhibition, curated by Simge Burhanoğlu, with Performistanbul, Daire Sanat Gallery, Istanbul (2018).

In 2020, the artist's first performance book titled The Trilogy: Water, Earth, Air is published in the form of flipbook format with the collaboration of Performistanbul.