ILGIN SEYMEN
Manzara - Hüzün Tarlası / Landscape - Earthly Blues, 2021

Asitsiz ahşap çerçeve içinde diasek baskı / Diasec print in acid free wood frame, Ed. 1 / 3+1, 146,5 x 44,5 cm

 

TR

Geri dönüşüm için ayrıştırılmayı bekleyen çöp manzarası.

Bu mavi gezegeni mavi yapan sadece gökyüzü, deniz ve okyanuslar değil, çöp yığınları da dünya

manzaralarının bir parçası.

Geri dönüşüm sadece enerji değil, iş gücü de gerektirir. Daha az tüketim için oluşturulacak politikalar, geri

dönüşüm politikalarından daha etkili olacaktır.

 

Biyografi

1980 Istanbul doğumlu Ilgın Seymen, Marmara Üniversitesi Heykel bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu kazanarak San Francisco Sanat Akademisi Heykel bölümünde tamamladı. Sanatçı, ilk kişisel sergisi “Hiçbir Şey Kişisel Değil”i 2007’de, San Francisco Melting Point Gallery’de açtı. 2008 - 2010 yılları arası Borusan Contemporary’nin kurduğu ArtCenter/Istanbul atölye programına ve Garanti Platform Güncel Sanat Merkezi’nin düzenlediği Frankfurt AIR programına katıldı. Istanbul, San Francisco ve Londra’da açtığı beş solo serginin yanı sıra, uluslar arası sanatçılarla ortak çalıştaylara katılan Seymen’in çalışmaları NY, SF, Frankfurt, Berlin, Seul ve Istanbul’da sergilendi. 2011 - 2016 yılları arasında Art ON İstanbul tarafından temsil edilen sanatçının eserleri 2011 - 2015 Contemporary Istanbul sanat fuarlarında da izleyiciyle buluştu. Seymen çalışmalarını Istanbul’da bağımsız olarak sürdürmektedir. Kolaj, fotoğraf, heykel, yerleştirme gibi farklı medyumlarla çalışan Seymen’in araştırmaları günlük yaşamın analizini kapsamaktadır. Sıradan nesneleri araçsallaştırarak tüketim kültürünün, alışkanlıklar ve yaşam tarzlarının oluşumuna ve çevre üzerindeki etkilerine eleştirellikle yaklaşmaya teşvik eder. Sanatçının işleri algılanan dünya ile bilimsel gerçeklik arasındaki boşluğu görünür kılma eğilimindedir.

 

EN

Landscape – Earthly Blues

Trash waiting to be separated for recycle.

What makes this blue planet blue is not only the sky and the sea and the oceans but trash lands are also

part of the world’s landscapes.

Recycle not only takes energy but workforce as well. Policies for less consumption are more needed than

policies for recycle.

 

 

Biography

Ilgın Seymen was born in Istanbul in 1980, studied Sculpture at the Marmara University. Receiving Fulbright Scholarship for graduate degree, she completed her MFA on Sculpture at the Academy of Art University in San Francisco. Artist had her first solo exhibition “Nothing Personal” at the Melting Point Gallery, San Francisco in 2007. Between 2008 - 2010 she attended ArtCenter Istanbul studio program founded by Borusan Contemporary, and Frankfurt AIR program. Seymen had five solo shows in Istanbul, San Francisco and in London and participated in collaborative workshop projects with international artists. Her works are exhibited in NY, SF, Frankfurt, Berlin,

Seoul, and in Istanbul. The artist has been represented by Art ON Istanbul between 2011 – 2016. Her works met the audience at the 2011 – 2015 Contemporary Istanbul Art Fairs. Seymen continues her work independently in Istanbul. While producing in various mediums, such as collage, photography, sculpture and installations, her research engages in the analysis of everyday life. She utilizes common objects, stimulating critical approaches about the effects of consumer culture on the formation of habituations and life styles, and on the environment. Her works tend to visualize the gap between the perceived world and the scientific reality.