ILGIN SEYMEN
Göz Yaşlarımı Tutamıyorum / Can’t Hold Back My Tears, 2021  

Mekana özgü yerleştirme / Site specific installation

TR

İnsan her baktığı yerde bir yüz görme eğilimindedir. İki pencere bazen iki göz oluverir. Şu anda dışarıdan bubinaya baktığımda düşünen, endişeli bir zihnin yüzünü görüyorum. Bu zihnin içinden su üzerine, susuzluk üzerine çeşitli düşünceler geçiyor, gözlerinin önünde çeşitli görüntüler canlanıyor. İçini kaplayan hüzünle göz yaşlarını tutamıyor. Herkes adına düşünüyor, içtiğimiz suda bile plastik parçacıkları bulunuyorsa artık, akan göz yaşlarında da plastik olmadığını kim iddia edebilir ki?

 

Biyografi

1980 Istanbul doğumlu Ilgın Seymen, Marmara Üniversitesi Heykel bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu kazanarak San Francisco Sanat Akademisi Heykel bölümünde tamamladı. Sanatçı, ilk kişisel sergisi “Hiçbir Şey Kişisel Değil”i 2007’de, San Francisco Melting Point Gallery’de açtı. 2008 - 2010 yılları arası Borusan Contemporary’nin kurduğu ArtCenter/Istanbul atölye programına ve Garanti Platform Güncel Sanat Merkezi’nin düzenlediği Frankfurt AIR programına katıldı. Istanbul, San Francisco ve Londra’da açtığı beş solo serginin yanı sıra, uluslar arası sanatçılarla ortak çalıştaylara katılan Seymen’in çalışmaları NY, SF, Frankfurt, Berlin, Seul ve Istanbul’da sergilendi. 2011 - 2016 yılları arasında Art ON İstanbul tarafından temsil edilen sanatçının eserleri 2011 - 2015 Contemporary Istanbul sanat fuarlarında da izleyiciyle buluştu. Seymen çalışmalarını Istanbul’da bağımsız olarak sürdürmektedir. Kolaj, fotoğraf, heykel, yerleştirme gibi farklı medyumlarla çalışan Seymen’in araştırmaları günlük yaşamın analizini kapsamaktadır. Sıradan nesneleri araçsallaştırarak tüketim kültürünün, alışkanlıklar ve yaşam tarzlarının oluşumuna ve çevre üzerindeki etkilerine eleştirellikle yaklaşmaya teşvik eder. Sanatçının işleri algılanan dünya ile bilimsel gerçeklik arasındaki boşluğu görünür kılma eğilimindedir.

 

EN

We tend to see a face wherever we look. Sometimes two windows become two eyes. When I look at this building right now, I see the face of a thinking, anxious mind. Various thoughts on water, on the lack of water are passing through this mind, and various images come to life before its eyes. It can’t hold back its tears with the sadness pervading inside. It thinks on behalf of everyone, if there are plastic particles even in the water we drink, who can claim that there is no plastic in the tears that fall?

 

Biography

Ilgın Seymen was born in Istanbul in 1980, studied Sculpture at the Marmara University. Receiving Fulbright Scholarship for graduate degree, she completed her MFA on Sculpture at the Academy of Art University in San Francisco. Artist had her first solo exhibition “Nothing Personal” at the Melting Point Gallery, San Francisco in 2007. Between 2008 - 2010 she attended ArtCenter Istanbul studio program founded by Borusan Contemporary, and Frankfurt AIR program. Seymen had five solo shows in Istanbul, San Francisco and in London and participated in collaborative workshop projects with international artists. Her works are exhibited in NY, SF, Frankfurt, Berlin,

Seoul, and in Istanbul. The artist has been represented by Art ON Istanbul between 2011 – 2016. Her works met the audience at the 2011 – 2015 Contemporary Istanbul Art Fairs. Seymen continues her work independently in Istanbul. While producing in various mediums, such as collage, photography, sculpture and installations, her research engages in the analysis of everyday life. She utilizes common objects, stimulating critical approaches about the effects of consumer culture on the formation of habituations and life styles, and on the environment. Her works tend to visualize the gap between the perceived world and the scientific reality.