İZ ÖZTAT
Geleceğin Kuzeyindeki Nehirlerde serisinden / From the series In the Rivers North of the Future, 2014- 2017  

Kağıt üzerine suluboya ve karışık teknik / Watercolour & mixed media on paper, 37 x 27 cm, Çerçeveli / Framed  

Sanatçı ve Pi Artworks izniyle / Courtesy of the artist and Pi Artworks

 

TR

Çalışmaları öncelikle içinde üretildikleri bağlama dayansa da, Öztat bazı konuları sürekli olarak ele alıyor. Bunlar arasında su ve özgürlüğün çakışması, bastırılmış geçmişin bugüne musallat oluşu, tarihsel anlatının inşasında kurmacanın potansiyelleri ve sergileme eyleminin ideolojik çıkarımları yer alıyor.

İz Öztat, derelerin akışına ket vurulmasına ve nehir tipi hidroelektrik santrallerin inşasına karşı verilen mücadeleler etrafında şekillenen araştırma sürecinde suluboya ile çalışmaya başladı. Geleceğin Kuzeyindeki Nehirlerde adlı suluboya serisi, nehirlerin ve düşüncelerin özgür alabilmesine dair arzuyu, bu akışları engelleyen politik ve ekonomik koşullarla ilişki içinde ele aldığı süreçte ortaya çıktı. Bu dönemde sanatçı, söz konusu içerikle ilişkilendirdiği renk paletini mavi, kırmızı ve siyah olarak belirledi.

 

Biyografi

İz Öztat (d. 1981, İstanbul), İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Pratiği, araştırdığı konuların belirlediği farklı mecralara yayılır. Bireysel ve kolektif süreçleri kapsayan pratiğinde; bastırılmış geçmişin bugüne musallat oluşuna, resmi anlatıların kurmacanın olanaklarıyla sorgulanmasına, suyun özgür akabilmesi için verilen mücadelelere, sanatçının inşasında eğitimin etkilerine ve güç ilişkilerinin rızaya dayalı müzakeresine odaklanır. 2010 yılından beri, kendisine bir hayalet, alter ego ve tarihi bir figür olarak gözüken Zişan (1894-1970) ile zamana aykırı bir işbirliği içinde çalışıyor. Akademik makaleleri, denemeleri ve kurmaca metinleri farklı mecralarda yayımlandı. Amman, Berlin, Londra, Madrid, Meksiko, Oslo, Paris ve Erivan'da misafir sanatçı programlarına katıldı.

Seçili sergileri arasında live among and turn together, Galerie La Box – Bourges, Fransa (2021); Kristal Berraklığı, Pera Müzesi, İstanbul, Türkiye (2020-2021); Saat Kaç?, Arter, İstanbul, Türkiye (2019); Askıda (kişisel sergi), Pi Artworks İstanbul, Türkiye (2019); Tamawuj, Sharjah Biennial 13, Birleşik Arap Emirlikleri (2017); Land without Land, Heidelberger Kunstverein, Almanya (2016); Sorulara cevap vermeyi tercih ediyorum (kişisel sergi), Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye (2016); Tuzlu Su: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori, 14. İstanbul Bienali, Türkiye (2015); Once there was a Country, Heidelberger Kunstverein, Almanya (2015); Conducted in Depth and Projected at Length (kişisel sergi), Heidelberger Kunstverein, Almanya (2014); Rendez- vous 13, Institut d’Art Contemporain, Lyon, Fransa (2013); Here Together Now, Matadero Madrid, İspanya (2013); Üçgen, kare ve daireyle uğraşmıyorum (kişisel sergi), Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye (2012) ve İkinci Sergi, Arter, İstanbul, Türkiye (2010) bulunmaktadır. 

 

EN

Although her work is dependent on the context within which it is produced, Oztat regularly revisits certain subjects: convergence of water and freedom, return of the suppressed past in the present and potentials of fiction in constructing historical narratives and ideological implications of display.

Iz Oztat started working with watercolours during her research on the struggles against the construction of run-of-the-river hydroelectric power plants to let the rivers flow free. The watercolour series In the Rivers North of the Future was made during her articulation of the desire for rivers and expression to flow freely, in relation to the political and economic conditions that prevent such flows. During this process, Oztat worked with a colour palette of blue, red and black, which she associated with the subject matter at hand.

 

Biography

İz Öztat, (b. 1981, Istanbul), lives and works in Istanbul. Her practice engages with diverse forms and media defined by her research. Her individual and collective artistic practice focuses on the return of the suppressed past in the present, questioning official narratives through the possibilities of fiction, struggles for water to flow free, influence of education in constructing the artist and consensual negotiation of power relations. She has been engaged in an untimely collaboration with Zişan (1894 – 1970) who appears to her as a ghost, an alter ego,  and a historical figure. Her academic articles, essays and fictional texts have been published in various media. Öztat participated in artist residency programmes in Amman, Berlin, London, Madrid, Mexico City, Oslo, Paris and Yerevan.

Selected exhibitions include live among and turn together, Galerie La Box – Bourges, France (2021); Crystal Clear, Pera Museum, Istanbul, Turkey (2020-2021); What Time Is It?, Arter, Istanbul, Turkey (2019); Suspended, solo exhibition at Pi Artworks Istanbul, Turkey (2019); Tamawuj, Sharjah Biennial 13, UAE (2017); Land without Land, Heidelberger Kunstverein, Germany (2016); I prefer to answer questions, solo exhibition at Macka Sanat Galerisi, Istanbul, Turkey (2016); Salt Water: A Theory on Thought Forms, 14th Istanbul Biennial, Turkey (2015); Once there was a Country, Heidelberger Kunstverein, Germany (2015); Conducted in Depth and Projected at Length, solo exhibition at Heidelberger Kunstverein, Germany (2014); Rendez-vous 13, Institut d’art Contemporain, Lyon, France (2013); Here Together Now, Matadero Madrid, Spain (2013); I am not dealing with triangle, square and circle, solo exhibition at Macka Sanat Galerisi, Istanbul, Turkey (2012) and Second Exhibition, Arter, Istanbul, Turkey (2010).