Deniz Varlı
Yeniden İnşa, 2022

Mekana özgü yerleştirme, 13,5 cm X 3 adet- Tuvalet kağıdı ve metal asma aparatı

Video Performans - Tek kanallı video performans

"Kültürü şekillendiren etmenler ve zihinlerimize kazınmış yazılı olmayan bir sürü kural, ataerkil gücün baskınlığını ilan eder. Bu kurallara uyulmadığında, yalnızlaştırılmak, dışlanmak, şiddete ve tacize maruz bırakılmak mümkün. Bu kurallar toplum bireylerince yeniden üretilen, kadının pasifleşmesi için uydurulmuş söylemlerdir ve aksi halde güçlü olduğu varsayılan erkin kadına zarar vereceği mesajını içerir. Giyim tarzından çalışma hayatına, konuşma tarzından jest ve mimiklere kadar her şey kurala tabidir. Buna karşın, kadınlar olarak, özgür yaşamak, arzularımızı ortaya çıkarmak ve istediğimiz yaşamı elde edebilmek için pasif konumda olmayı reddediyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz.

Kendi hayatımızda mücadele ettiğimiz kural ve söylemleri sosyal medya aracılığı ile birbirimizle paylaştık ve onları yok etmek için tuvalet kağıtlarına yazdık. Tuvalet kağıdı, bu söylemlerin çelişkilerini ve saçmalığını sembolize ediyor. Malzemenin kullanım alanı, yok edilme ve dönüştürme kolaylığı da anlamı güçlendiriyor. Yerleştirme, yine interaktif bir şekilde tuvalet kağıtlarını geri dönüştürdüğümüz, mücadelemizi şekillendirdiğimiz atölyeyle tamamlanıyor." 

 

Biyografi:

Deniz Varlı 1996’da Ordu’da doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Görsel Sanatlar mezunudur. Yüksek lisans eğitimine Hacettepe Üniversitesi Resim Anasanat dalında devam etmektedir. İşlerinde kadınlık hallerine odaklanır. Coğrafyanın ve kültürün etkilerini temel alır; aile içinde kadın olmak, genç kadın olmak gibi konular üzerine düşünmektedir. Teknik olarak, anlatmak istediği mefhumu anlatmaya en uygun malzeme ile çalışmayı tercih etmektedir. 2022 yılında Vaha projesine Eskişehir ve Budapeşte’den katılan kurumların yürüttüğü Brawe projesine dahil olmuştur. Kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Instagram/DenizVarlı

Deniz Varlı, Reconstruction, 2022, Installation, Video and Interactive Workshop - Toilet rolls, holders, single channel video, pens, recycled material

 

"Patriarchal domination, together with many elements that shape our culture, imposes unwritten rules on our minds. Failure to adapt them would result in isolation, exclusion, violence and abuse. Individuals in the society conveys these rules as a discourse which pacifies women, and threats them with the risk of being harassed by the self acknowledged power of male dominance. These rules apply on an entire set of aspects, from the way to dress to professional life, from how to speak to gestures and mimics. Women are still struggling against those pacifying rules in order to live their life freely, express their desires, and pursue their own route. 

We shared and compiled all these rules and discourses through social media, and wrote them on toilet rolls to be disposed. Toilet paper symbolizes the contradictions and senselessness in this discourse. The use, disposal and recyclability of the material reinforce the underlying concept of the installation. The interactive workshop on the site focuses on recycling toilet papers and shaping our struggle."

Artist’s Bio:

Deniz Varlı was born in Ordu in 1996. She had her bachelor’s degree in visual arts in Eskişehir Osmangazi University. She is a master’s student in painting in Hacettepe University. Her work focuses on women’s issues, contemplating on being a young woman in a family in certain geographical and cultural conditions. Her preferences in materials and techniques vary according to the concepts she wants to explore. She is a participant of BRAWE, a collaboration of cultural institutions from Turkey and Hungary. She practices her art in her own studio.