Elif İlayda Bekdemir
Artık Evde Değilsin, 2022

Mekana özgü yerleştirme, Cam Küre, Ayna Solüsyonu, Kırmızı İp

Cam işçiliği için Emir Özkaya'ya teşekkürler. 

Doğada yaşayan tüm canlılar bir şekilde hayatta kalmak için mücadele eder; bu aksiyonu aşağı çeken ya da engelleyen unsurlar mevcuttur. Ulus Baker bu düşünceyi “conatus” ve “potestas” kavramlarıyla açıklar. “Ötekileştirilen” ya da “azınlık” olarak görülen grupların bu çatışmayı daha çok hissettiği ve hayatta kalma edimini aşağı çeken unsurlarla mücadelesinin onlar için çok daha zor olduğu açıktır. Artık Evde Değilsin! bu mücadelenin görsel açıdan yorumlandığı bir enstelasyondur. Toplum, kadınların, yani “evde olanın” evde kalmasını emreder. Ev mahremdir, evde olanın dışarı çıkarılması bir ayaklanmaya sebep olacağından, evde olanın evde kalması gerekir. Çocukluktan itibaren, gelişim sürecinde dahil olduğumuz tüm kurumlar, hep bir öncekini reddederek kendi iktidarını kurar. Çocuk okula başladığında “artık evde değilsin” cümlesini, okuldan mezun olup askere gittiğinde “artık okulda değilsin” cümlesini duyar.  Artık Evde Değilsin!, bu ikiyüzlü söyleme gönderme yapmaktadır. 

 

Biyografi

1998’de Ankara’da doğmuştur. ESOGÜ Görsel Sanatlar bölümünde lisans programını tamamlayan sanatçı, ESOGÜ Sanat Tasarım Anasanat dalı yüksek lisans programında dijital enstalasyon pratiğini konu aldığı tezine devam etmektedir. Ankara’da yaşayan ve üreten Bekdemir, disiplinler arası çalışma pratiğini benimsemiştir. Bireylerin varoluşsal problemlerini konu alan eserler üretmektedir. Eserlerin ortaya çıkış sürecinde sosyoloji, antropoloji, psikoloji gibi alanlardan beslenir ve çeşitli kavramlar eşliğinde rotasını çizer. Bekdemir, üretim sürecini bulmaca çözme eylemine benzetir; bu süreçte kavram haritaları çıkarır; genellikle mekâna yayılan ve mekânın kimliğini de içeren nihai sonuca ulaşır. Sanatçı için izleyicilerin katılımcı durumuna gelmesi ve eserle kurdukları zihinsel iletişimin yanı sıra fiziksel iletişime geçmeleri de önemli rol oynamaktadır. 2021 yılından bu yana yansıma etkisini yoğunlukla kullanmakta, izleyicileri ve mekânı da işin içine dahil etmektedir.

Sanatçının katıldığı sergiler arasında, Base 2020 seçkisi (küratör: Derya Yücel), Bazzart 2020 seçkisi, Aart Uluslararası Sanat Sempozyumu 2021, McArt İst seçkisi 2021, Baselected 2022 seçkisi (küratör: Derya Yücel), Base 2022 seçkisi (küratör: Derya Yücel) ve son olarak Türkiye - Macaristan ortaklığında yürütülen BRAWE projesi yer almaktadır.

Instagram/ElifİlaydaBekdemir

 

You're Not Home Anymore!, 2022, site spesific installation, glass globes, mirror solution, red thread 

 

All living things in nature struggle to survive in some way. Some factors hold this action up, or reduce its effects. Ulus Baker explains this idea with the concepts of “conatus” and “potestas”. “Marginalized" groups or the ones considered as “minorities” feel this conflict more, and they have to invest more in struggling with these factors. “You're Not Home Anymore!” is an installation that visually explores this struggle. 

The title of the installation refers to the social oppression on women, which assumes “who is at home is supposed to stay at home.” Home is the private realm. Its habitants should stay in, since their existence out would cause a riot. Another implication of the title is the denial of previous stages of life in a hypocrite discourse: When a kid starts school, she is told that she is not home anymore; when a boy joins the army, he is told that he is not at school anymore.  

 

Artist’s Bio:

Elif İlayda Bekdemir was born in Ankara in 1998. She had her bachelor’s degree from the Department of Visual Arts, Eskişehir Osmangazi University. She is working for her master's thesis which focuses on digital installation in the Department of Art and Design. 

She lives and works in Ankara. Her interdisciplinary work revolves around existential problems. Her artworks are based on concepts she draws from the fields of sociology, anthropology, and psychology. She considers the progress of creation as problem solving: Her conceptual maps lead her to expand projects into the site of the work, and the characteristics of the place has an important effect on the work itself. 

Besides the intellectual interaction, Bekdemir’s work invites the audience to physical participation. By reflecting materials she uses since 2021, her works include the space and the beholders around the artworks on their surface. 

 

Her works were exhibited in Base 2020 (curated by Derya Yücel), Bazzart 2020, Aart International Art Symposium 2021, McArt İst 2021, Baselected 2022 (curated by Derya Yücel), Base 2022 (curated by Derya Yücel), and BRAWE.