BRAWE Sergi Metni

EKSAV | Eldem Sanat Alanı & Yort Kitap & Aurora Modularis & AZVLM & Bankito Fesztival

Türkiye - Macaristan ortaklığında yürütülen BRAWE projesi, açık bir çağrı sonucu seçilen 25 yaş altı genç sanatçıları kültür-sanat aktörleriyle bir araya getirerek istihdam, dayanışma ve güvenli bir tartışma ortamı yaratma hedefiyle Şubat 2022’de programına başladı. Yedi aylık proje süresince Budapeşte ve Eskişehir’de eş zamanlı olarak düzenlenen seminerler, katılımcı programlar ve atölye çalışmalarına katılan sanatçılar, ayrıca Bankito Festivali için özel projeler gerçekleştirdi. Projenin son ayağında ise feminist ve aktivist pratikler, teoriler ve kültürel katmanlar ile yeni sanat ve kültür dinamiklerini ortaya koyan, güncel dünyanın ataerkil toplum baskısını irdeleyen kolektif bir çalışma olan BRAWE sergisi seyircisiyle buluşuyor.

 

Sergide, açık çağrı sonucunda Türkiye’den seçilen Aylin Sabi, Berrak Güloğlu, Deniz Varlı, Elif Atılır, Elif İlayda Bekdemir ve Hediye Usta disiplinler arası üretimler gerçekleştiriyor. Eskişehir Eldem Sanat Alanı’nı ve OPUS XI’i değişimin ve aktivist bir çağrının kalbi gibi konumlandıran BRAWE Sergisi, sanatçıların Macaristan ve Türkiye arasındaki uzun soluklu süreçte müşterek araştırma, çalıştay, üretim ve paylaşımları ile şekillenerek deneysel, heterojen ve kolektif bir pluralizm sağlıyor. Sanatçıların bu süreçteki kuramsal seminerlerle edindikleri deneyimler ve ortaklaşa inşa ettikleri çalışma süreçleri akabinde, yapıtları  Eldem Sanat Alanı ve OPUS XI’in mekanlarına ve kamusal alana yerleşiyor.

 

Patriarkinin toplumsal düzlemdeki aktif güç gösterisi karşısında altı sanatçı yeni bir feminizm çağrısı ile proje boyunca düşündükleri kavramları, problematikleri eserleriyle derinleştiriyorlar. Projede geçirdikleri sürecin bir izdüşümü olarak üretimlerinde kamusal alanın kullanımı, toplumsal cinsiyet, şiddet, ötekileştirme gibi sosyolojik kavramları tartışıyorlar.  Kumaş,saç, tül, kil, video, ip, ayna küreler, silikon, sim, boya, tuvalet kâğıdı, karo, plastik şişme bebekler, zincir vb. çeşitli malzemeler ile sosyo-kültürel ve güncel dünya sorunlarına işaret ettikleri konuları irdeliyorlar. Sosyal bilimlerin tartıştığı sınırlar, şişmanlık fobisi, bedensel bütünlük, toplumsal beğeni, estetik kaygılar, dilsel cinsiyet eşitliği, kodlanmış kadın imgesi, abject, ötekileştirme, eşitlik ideolojisi, ataerkil ve kapitalist zihnin kadın bedenini metalaştırması, bedenin bir reklam unsuruna dönüştürülmesi, nesne haline getirilerek hiçleştirilmesi gibi kavramları sanat alanına taşıyorlar. Aylin Sabi, Berrak Güloğlu, Deniz Varlı, Elif Atılır, Elif İlayda Bekdemir ve Hediye Usta, erkek egemen toplumun çarpık istilasına üretimleriyle ses çıkarıyor. Hegemonik göstergelerin değiştirilmesine yönelik çözümcül üretim ve tartışma alanları üzerine araştırma ve çalışma süreçlerini BRAWE sergisiyle tamamlıyorlar. Sanatçıların aktivist bir role bürünerek katı bir dünyanın yıllardır yığınlaşmış olan problemlerine yönelik getirdikleri eleştiri, özel ve kamusal alanlardaki yerleştirmeleriyle eşitlik, hak, adalet ve birlik kavramları ışığında güçlü, çarpıcı ve armonik bir anlatı sunuyor.

 

EKSAV/Eldem Sanat Alanı, Yort Kitap, Aurora Modularis, Bankito Fesztival ve AZVLM ortaklığında yürütülen BRAWE, Anadolu Kültür, MitOst, Stiftung Mercator, European Cultural Foundation, iac Berlin ve Chrest Foundation tarafından desteklenen VAHA projelerinden biridir.

 

 

EKSAV | Eldem Sanat Alanı & Yort Kitap & Aurora Modularis & AZVLM & Bankito Fesztival

 

BRAWE is a collaborative art project of partners and participants from Turkey and Hungary. It started in February 2022 with the aim of creating employment, solidarity and safe space for female artists under the age of 25, selected via an open call. During the past seven months, the artists met each other, and together with the actors of cultural and artistic sphere they participated in the seminars, participatory programs and workshops held simultaneously in Budapest and Eskişehir. They also created special projects for the Bankito Festival. In the last phase of the project, the BRAWE exhibition, a collective work reveals current artistic and cultural dynamics with feminist and activist practices, theories and cultural layers, and examines the patriarchal social pressure of the contemporary world.

 

The participants of the BRAWE exhibition are the project’s artists from Turkey: Aylin Sabi, Berrak Güloğlu, Deniz Varlı, Elif Atılır, Elif İlayda Bekdemir and Hediye Usta. Their interdisciplinary artworks are the outcomes of the long-termed process of collective researches, workshops, production and sharing in Turkey and Hungary. The experimental, heterogeneous and collective pluralism of the artworks is a call for change and activism. After an intense program of theoretical discussions and practical experiences, the artists present their creations to their audience in the public space and in the venues of Eldem Art Space and OPUS XI.

 

In the face of patriarchal hegemony in the entire social space, six artists contemplate on the concepts and problematics through their works, with a call for a new feminism. As a projection of the process they went through in the project, they discuss sociological concepts such as the use of public space, gender, violence and marginalization. With the use of a wide variety of materials such as fabric, hair, tulle, clay, video, rope, mirror balls, silicone, glitter, paint, toilet paper, tile, inflatable plastic dolls, chain, etc., they explore current global socio-cultural problems. Various titles of social sciences -borders, phobia of obesity, bodily integrity, social taste, aesthetic concerns, gender equality in language, female image, abject, marginalization, ideology of equality, commodification of the female body in patriarchal capitalism, transformation and objectification of the body into an advertising element- find their artistic expressions in their works.

 

Aylin Sabi, Berrak Güloğlu, Deniz Varlı, Elif Atılır, Elif İlayda Bekdemir and Hediye Usta raise their voice against the awry invasion of male-dominated society through their artworks. The BRAWE exhibition is the final step of their research and practice in analytical production and discussion for intervening hegemonic signification. The artists' activist criticism of accumulating problems of a stringent world offers a powerful, striking and harmonic narrative in the light of equality, right, justice and unity, with their installations in private and public spaces.

 

BRAWE, carried out in partnership with Eldem Art Space, Yort Books, Bankito Fesztival, Aurora Modularis and AZVLM, is one of the VAHA projects supported by Anadolu Kültür, Mitost, Stiftung Mercator, Mac Berlin and Chrest Foundation.