Berrak Güloğlu, Elif Atılır
5 Dakikaya Çıkıyorum, 2022

Mekana özgü yerleştirme, (fayans, derz, çimento, gider, alçı, silikon, tutkal, tesisat keteni) 180x180 cm

Montaj ve işçilikteki emekleri için Ahmet Çetin ve Kudret Kıyak'a teşekkürler. 

 

“-ne zaman çıkıyorsun seni bekliyorum

-5 dakikaya çıkıyorum az kaldı

-hadi acele et

 

İnsanın en kişisel alanı olan banyodan yola çıkan ve bölge halkının otopark olarak kullandığı sahipsiz bir alana yerleştirilen bu mekânda kamusal alan ve özel alan iç içe girer. 

Abject unsurların ve vesikalıktaki kişinin doğrudan bakışları ile seyirlik bir mekânın ötesine geçen bu yer izleyiciyi konfor alanından çıkarmayı ve öteki olduğu için istenmeyen (abject) ve kamusal alanın en meşru insan temsili (vesikalık) aracılığıyla olası bir yabancılaşma hissine ortak etmeyi amaçlar. Sürreal ve disfonksiyonel bu mekân, izleyicilerini kamusal alanın içindeki varlığıyla toplumda istenmeyen ve bu yüzden topluma yabancılaşanların ve toplumda istenildiği gibi olmaya çalışıp kendine yabancılaşanların deneyimine maruz bırakır. 

Banyoda olan bütün bu kaosun öznesi olan vesikalık fotoğraflardaki kişi kendi simülatif gerçekliği içinde sifonu çekip en tertipli haliyle 5 dakikaya çıkmaya hazırlanıyor.”

Instagram/BerrakGüloğlu

Instagram/ElifAtılır

Berrak Güloğlu, Elif Atılır, “I’ll be about five minutes”, 2022, Site-specific Installation - tile, joint, cement, drain, plaster, silicone, glue, plumbing linen, 180x180 cm.

 

-   Are you already out or what?

-   I’ll be about five minutes

-   OK, hurry up!

 

The installation transfer a private space, i.e. the bathroom, into a public one, a derelict area used as a parking lot by the neighbors. Far from being in a space for any spectacles, the installation invites the audience to leave their comfort zone, and experience the alienating effect under the gaze of an individual (a most legitimate public representation of an individual, i.e. a passport photo) surrounded by the unwanted abject elements of the private realm. This surreal and dysfunctional space exposes its viewers to the experience of those who are unwanted in the society and therefore alienated from the society, and those who try to be desired in the society and become alienated from themselves.

The person in the passport photos, the subject of all this chaos in the bathroom, in her own simulative reality, is preparing to flush the toilet, and get out in five minutes in a well-prepared way.